این محصول قير ۶۰/۷۰ بهینه شده یا پلیمرهای الاستیکی است که با چسبندگی و خاصیت ارتجاعی زیاد یکی از بهترین مواد موجود برای عایق کاری کلیه سطوح ساختمانی می‌باشد.این محصول با ماندگاری طولانی یک فیلم لاستیک مانند یکپارچه بر روی سطح مورد نظر ایجاد می‌کند و مانع از نفوذ آب، رطوبت و بخارات به سطح می‌گردد که در دو نوع سرد اجرا و گرم اجرا تولید می‌شود.

ایزوپلیمر شرق در بسته بندی کارتن ۱۵ کیلویی، سطل ۱۵ لیتری و بشکه ۱۷۰ لیتری تولید می‌شود.

  • عایق کاری کلیه سطوح ساختمانی نظیر کف، سقف و دیوار‌های داخلی و خارجی در برابر آب و بخارات
  • عایق کاری نواحی خیس و مرطوب ساختمان مانند سرویس بهداشتی، آشپزخانه و…
  • ترمیم عایق های رطوبتی قدیمی مانند ایزوگام، قیرگونی و آسفالت
  • عایق کاری و پوشش حفاظتی فونداسیون های بتنی
  • پوشش حفاظتی کلیه سطوح فلزی در برابر اکسیداسیون و خوردگی
  • پرکننده درز انبساط سازه‌های بتنی
  • درز‌گیری و ترمیم آسفالت معابر و جاده‌ها