این محصول پرایمر آبی بر پایه قیر است که برای آماده‌سازی سطح کار پیش از نصب ایزوگام استفاده می‌شود. این محصول با جذب گرد و غبار سطحی و مقاوم سازی بستر کار باعث افزایش کیفیت نصب و طول عمر عایق رطوبتی می‌گردد.

خرید ایزوپرامیر شرق از طریق لینک ایزوگام شرق انجام می گیرد به همین منظور برای خرید ایزوپرایمر می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

ایزوپرایمر شرق (پرایمر آبی)

موارد کاربرد

  • پوشش حفاظتی فوندانسیون های بتنی
  • پوشش حقاظتی کلیه سطوح فلزی در برابر اکسیداسیون و خوردگی
  • آماده‌سازی سطح کار پیش از نصب عایق رطوبتی

مزایا

روش استفاده

با اضافه کردن مقدار کافی آب، محصول را به غلظت مناسب رسانده و سطح کار پوشش داده شود.

مشخصات فنی

موارد زیر پس از خشک شدن محصول اندازه‌گیری شده‌اند:

عنوان مشخصه مقدار
نقطه نرمی ۸۰ درجه سانتیگراد
افزایش طول نسبی ۲۰ درصد
درجه اشتعال بیش از ۲۵۰ درجه سانتیگراد